TID SAMME DAG


Tid samme dag er et princip, der indføres for at nedbringe ventetid og yde den bedste service for vores patienter.

Undtagelser fra tid samme dag er konsultationer, der kræver særlig forberedelse eller mere tid.

Langt de fleste konsultationer hos læger og sygeplejersker vil man således booke på selve dagen. Der kan ringes mellem kl 08:00-11:00 for tidsbestilling. Vi vil da tilstræbe, at alle ses samme dag.

Du vil kunne opleve, at en tid booket online er blevet tilknyttet en anden behandler end først valg. Dette skyldes at vi hele tiden er opmærksomme på at udnytte ressourcer og kompetencer bedst muligt. Alle i lægehuset superviseres løbende. Du vil derfor også kunne opleve, at den behandler du er inde hos, kan blive afbrudt for at supervisere en kollega. Vi tilstræber altid at supervision bliver til mindst gene for vores patienter.

Der kan i forbindelse med kursus, ferie og ved sygdom opstå kortere ventetid. Alle patienter med akut behov for lægehjælp vil dog blive set.

På nettet kan tid samme dag bookes fra dagen før kl 16:00. Dog vil ikke alle tider vil være tilgængelige på nettet, så ring til sekretæren, hvis du ikke fandt en ledig tid.


Her kan du se eksempler på problemstillinger, der ikke kan klares ved Tid samme dag. Er du i tvivl, så ring og spørg sekretæren.

  • årskontroller
  • graviditetsundersøgelser
  • børneundersøgelser
  • attester
  • tolkede samtaler
  • kirurgi
JL_logo_2020_hvid

Jelling Lægehus er et moderne lægehus. Vi bestræber os på altid at yde en høj service og levere udredning og behandling på et højt fagligt niveau. Vi møder alle med respekt og omsorg.

Jelling Lægehus 2018-2021. Alle rettigheder forbeholdes.