Mød vores

Personale


I lægehuset vil du blive mødt af sekretærer, sygeplejersker og læger. Alle indgår i et tværfagligt samarbejde omkring patienterne med hver deres faglighed.

Hos sekretæren sker tidsbestilling, medicinbestilling og her kan også stilles spørgsmål og søges information.
Du vil ligeledes møde sekretærerne i laboratoriefunktionen. Her tager de blodprøver, fjerner sting, vaccinerer og tager hjertekardiogrammer.

Sygeplejerskerne varetager mange forskellige opgaver. De udfører både forundersøgelse til årskontrol og helbredstjek, celleskrab, demenstest, graviditetsundersøgelse og visse børneundersøgelser. Men du vil også kunne møde sygeplejerskerne i tid samme dag konsultationerne. Det er sygeplejerskerne, der selvstændigt står for delkontroller af de fleste kronisk sygdomme, samt årskontroller for ex. diabetes og KOL.

Alt personale i lægehuset får løbende undervisning og supervision, samt deltager på relevante kurser.

Lægernes opgaver består blandt af af årskontroller, børne/graviditetsundersøgelser, tid samme dag, øvrige konsultationer og hjemmebesøg.

Uddannelseslægerne varetager de samme opgaver som både sygeplejersker og læger. De arbejder ligesom sygeplejerskerne selvstændigt, men superviseres løbende af de faste læger i klinikken.

Besvarelse af e-mails og prøvesvar håndteres af både læger, sekretærer og sygeplejerske.

Læge

Rasmus
Knudsen


Obs Rasmus har aktuelt lukket for tilgang af nye patienter.

Født 1980.

Uddannet læge 2008.

Speciallæge i almen medicin 2017.

Medlem af Lægeforeningen.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation.

Rasmus træffes ikke i klinikken tirsdag og torsdage.
Læge

Cathrine
Rasmussen


Født 1983.

Uddannet læge 2010.

Speciallæge i almen medicin.

Medlem af Lægeforeningen.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation.

Plejehjemslæge for Højagercentret 1 B og 1 C

Cathrine træffes ikke i klinikken om mandagen.
Læge

Louise
Løjborg


Født 1979.

Uddannet læge 2008.

Speciallæge i almen medicin.

Medlem af Lægeforeningen.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation.

Louise træffes ikke i klinikken om fredagen.
Læge

Kirstine
Johansen


OBS Kirstine har lukket for tilgang af nye patienter.

Født 1982.

Uddannet læge 2009.

Speciallæge i almen medicin 2017.

Medlem af Lægeforeningen.

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation.

Plejehjemslæge for Højagercentret 1 A og 1 E

Kirstine træffes ikke i klinikken om tirsdagen.Sygeplejerske

Camilla
Haar


Uddannet sygeplejerske 2005.

Ansat i klinikken siden 2011.
Sygeplejerske

Maria
Nørskov


Uddannet sygeplejerske 2011

Ansat i klinikken siden 2020.
Sygeplejerske

Charlotte
Sandfeld


Uddannet sygeplejerske

Ansat i klinikken siden august 2021.

Er på barsel.
Sygeplejerske

Karina
Sørensen


Uddannet sygeplejerske 2002.

Ansat i klinikken siden januar 2023.Lægesekretær

Ulla
Bank


Uddannet lægesekretær 2015.

Ansat i klinikken siden 2018.
Lægesekretær

Winnie
Bøge


Uddannet lægesekretær 2019.

Ansat i klinikken siden 2020.
Lægesekretær

Luise
Sørensen


Uddannet lægesekretær 2016

Ansat i klinikken siden 2020.
Lægesekretær

Lonni
Ritter


Uddannet lægesekretær 2011

Ansat i klinikken siden 2023Uddannelseslæge

Nikoline Knudsen


Nikoline Knudsen er pr. 01.06.2023 startet som uddannelseslæge, og vil i første omgang være her i huset indtil 30.11.2023. Nikoline er færdiguddannet læge og er i gang med sit hoveduddannelsesforløb til praktiserende læge, hvorfor hun vil komme retur af flere omgange, her til Jelling Lægehus.

Nikoline er på barsel fra d. 2/10-2023
Uddannelseslæge

Louise Holmgaard


Uddannet læge og ansat som hoveduddannelseslæge

Louise har tidligere været i klinikken i introduktionsstilling i ½ år, og kommer aktuelt til at være i klinikken frem til 28/2-23. Herefter vil hun komme retur ca. 1 dag i måneden, for til sidst at være fast i klinikken igen i ½ år.

Louise er på barsel fra 1/3-2023
Læge

Kim Frost Lauritsen


Uddannet læge og ansat som vikar.

Kim vil være i klinikken med jævne mellemrum.
Uddannelseslæge

Tobias
Norre


Uddannet læge og er her som KBU (klinisk basisuddannelse).

Tobias startede 01.02.2023 og vil være her i huset indtil efteråret 2023.
Læge

Pernilla Borggaard


Uddannet læge og ansat som vikar pr. 01.08.2023.

Pernilla er i klinikken 2-4 dage om ugen.
Praksisassistent

Camilla
Frederiksen


Camilla er uddannet SSA og er nu i gang med at uddanne sig til læge.

Camilla møder du mest i laboratoriet.
Praksismanager

Tina
Rasmussen


Uddannet lægesekretær 2012

Ansat siden 2018JL_logo_2020_hvid

Jelling Lægehus er et moderne lægehus. Vi bestræber os på altid at yde en høj service og levere udredning og behandling på et højt fagligt niveau. Vi møder alle med respekt og omsorg.

Jelling Lægehus 2018-2021. Alle rettigheder forbeholdes.