AKTUELT

Det nye fra klinikken


19. april 2023 Aktuelt

Da vi oplever en meget stor efterspørgsel på konsultationer vedrørende opstart af Wegovy, har vi valgt at afholde gruppekonsultationer. Til en gruppekonsultation samler vi 7-10 patienter og holder en samlet konsultation, der dog er noget længere end en normal konsultation.

Kontakt sekretærerne for at komme med til næste gruppekonsultation. Vær venligst opmærksom på, at du skal oplyse højde og vægt, da det kræver et BMI over 30.

Det er ikke et krav, at du skal vejes ellers måles her i klinikken, det kan du have gjort hjemmefra.

Der bliver instrueret i injektionsteknik, ved hjælp af en lille pude, her i klinikken.

På grund af den meget store efterspørgsel, er dette hvad vi kan tilbyde lige nu, i forhold til opstart af Wegovy27. juni 2022 Aktuelt

Der tilbydes aktuelt 4.coronavaccine til særligt sårbare borgere.

Vaccinen skal forebygge alvorlig sygdom hos gruppen af særligt sårbare, indtil 1.oktober, hvor den generelle booster-vaccine tilbydes.

Aktuelt er det Moderna/Pfizer der tilbydes. En ny variant af vaccinerne er endnu ikke godkendt, og bliver det formentligt tidligst hen på efteråret.

Henvisning til vaccination kan enten foretages af den praktiserende læge eller den sygehusafdeling man følges på.

Henvisningen beror på en helhedsvurdering blandt andet ud fra nedenstående – og for de fleste en kombination af flere –

  • alder – særligt fokus på + 60-70årige
  • Svækket immunforsvar – knoglemarvssygdom/immunsupprimerende sygdom
  • Alvorlig sygdom – svær lunge- eller hjertesygdom
  • Kræftsygdom
  • Multisygdom
  • Svær overvægt
  • Høj risiko for smitte

Vi vurderer hver enkelt patient før henvisning. Du skal derfor kontakte lægehuset, enten telefonisk til sekretæren eller via e-kontakt, hvis du har spørgsmål vedrørende henvisning til vaccination.

Du vil blive tilbudt en svartid på video eller fremmøde efter aftale med sekretæren. Disse svartider omhandler kun vaccinationstilbuddet, og lægen/sygeplejersken vil på forhånd have vurderet om du er kandidat til vaccinen.

Aktuelt foregår alle vaccinationer på vaccinationscentrene.

Fra 15.sepetember 2022 er det planen at plejehjemsbeboere, folk der modtager hjemmepleje samt borgere på +85år tilbydes vaccination

Fra 1.oktober 2022 tilbydes vaccinen til borgere +50år

Man kan forvente effekt af vaccinen efter 1-2 uger.

Vaccinen beskytter i 3-4 måneder.

Der skal være gået min 3 måneder mellem 2 booster vacciner.

Det anbefales ikke at blive vaccineret ved nylig overstået coronainfektion16. juni 2022 Aktuelt

Sommeren står for døren og dermed reduceres bemandingen i lægehuset også.

Vi holder ikke lukket i løbet af sommerferien.

FERIEUGER:

Spl Camilla: 27, 30, 31

Spl Maria: 28, 29, 30

Spl Charlotte: 27, 28, 29

Læge Rasmus Knudsen: 26-28

Læge Louise Løjborg: 26-28

Læge Cathrine Rasmussen: 29-31

Læge Kirstine Johansen: 29-31

Læge Mette Freytag har sidste arbejdsdag i klinikken fredag d 8/7, inden hun skal videre til et nyt lægehus.

I laboratoriet vil I igen kunne møde spl studerende Camilla Greve.

God sommer18. maj 2022 Aktuelt

Husk at alle attester skal bookes direkte ved sekretæren, dog kan kørekortattester på personer under 25år bookes online.

Hvor lang tid der skal sættes af, afhænger af attesttypen.

Der må forventes minimum 1 måneds ventetid på større attester.

 20. april 2022 Aktuelt

For at forebygge ventetid på almindelige konsultationer, har vi i lægehuset valgt konceptet “Tid samme dag”.

Det betyder at almindelige og akutte konsultationer bookes samme dag som de gennemføres.

Tid samme dag kan dog også bookes dagen før fra kl 16 via min læge appen eller via hjemmesiden.

Det er ikke alle tider der figurerer til online booking, finder du derfor ikke det du søger, kan du kontakte os

telefonisk med henblik på tidsbestilling mellem 8-11.

Du vil kunne opleve, at vi har ændret behandleren, når du kommer til din tid, da vi ønsker at udnytte vores ressourcer og kompetencer bedst muligt.

Vi bestræber os på at alle tilbydes konsultation samme dag, men der kan dog forekomme travlhed ved ferie/kursus/sygdom.

Årskontroller, børneundersøgelser, samtaler, attester og svangreundersøgelser skal stadig bookes forud.23. august 2021 Aktuelt

Vi bestræber os altid på at kalde patienterne ind til den angivne tid, men vi beder om forståelse når der opstår ventetid.

Der kan været opstået en akut situation som vi skal tage os af, eller en konsultation kan af en anden grund trække ud.

Er du i tvivl om ventetiden, så kontakt sekretæren.

Vi håber på jeres forståelse.23. august 2021 Aktuelt

Pr.1/2- 22 er Mette Freytag ansat som uddannelseslæge i Jelling Lægehus, og skal være i klinikken indtil 31/7-22

Mette er uddannet læge og i gang med sin KBU – klinisk basisuddannelse.

Vi håber I alle vil tage godt imod hende.

Pr. 1/3-23 er Kristina Boysen ansat som uddannelseslæge i Jelling Lægehus, og skal være i klinikken til og med 31/8-22

Kristina er uddannet læge og i gang med sin introduktionsstilling i Almen medicin.

Vi håber I alle vil tage godt imod hende.

 21. juni 2021 Aktuelt

Kære Patienter

Sommerferien står for døren, det gør sig også gældende i lægehuset.

I ugerne 26-31 vil vi derfor være på nedsat bemanding i lægehuset, men vi holder IKKE lukket.

Vi forbeholder os derfor retten til at prioritere akutte patienter, de dage hvor belastningen er stor. Vores laboratorie (ex. blodprøver) er fortsat åbent.

OBS – der vil være begrænset mulighed for online booking disse uger.

I sommerferieugerne vil I kunne møde Camilla Greve og Olga Holbek i laboratoriet. Camilla er sygeplejerskestuderende og Olga er medicinstuderende. Håber I vil tage godt imod dem.

Nedenfor ses hvilke uger sygeplejersker og læger er fraværende pga. ferie:

Maria Nørskov : 27-28

Camilla Haar: 29-30-31

Cathrine Rasmussen: 26-27-28

Louise Løjborg: 26-27-28

Rasmus Knudsen: 29-30-31

Kirstine Johansen: 29-30-317. juni 2021 Aktuelt

Det er fra politisk side besluttet, at vi pr 1/6-21 ikke længere må foretage konsultationer pr telefon.

Det betyder derfor at alle konsultationer fremover enten kræver fremmøde eller video.
Årskontroller, samtaler og attester etc. kræver derfor igen fremmøde.
Det vil fortsat være mulig at få fat i en læge, til korte, afklarende spørgsmål.
Vi er stadig også til rådighed via e-konsultation.

Så det er nu appen “min læge” skal bruges.

Via appen kan du bestille tider, skrive e-konsultationer og laver video-konsultationer. Video tider kan også bookes online.

Vores sekretærer sidder naturligvis stadig klar ved telefonen.

Håber på forståelse i den omskiftelige tid, og skal nok melde ud, såfrem tingene igen ændrer sig.

JL_logo_2020_hvid

Jelling Lægehus er et moderne lægehus. Vi bestræber os på altid at yde en høj service og levere udredning og behandling på et højt fagligt niveau. Vi møder alle med respekt og omsorg.

Aktuelt

Jelling Lægehus 2018-2021. Alle rettigheder forbeholdes.