AKTUELT

Det nye fra klinikken


7. november 2023 Aktuelt

Wegovy gruppekonsultationer tilbydes igen til februar 2024

Da vi oplever en meget stor efterspørgsel på konsultationer vedrørende opstart af Wegovy, har vi valgt at afholde gruppekonsultationer. Til en gruppekonsultation samler vi 7-10 patienter og holder en samlet konsultation, der dog er noget længere end en normal konsultation.

Kontakt sekretærerne for at komme med til næste gruppekonsultation. Vær venligst opmærksom på, at du skal oplyse højde og vægt, da det kræver et BMI over 30.

Det er ikke et krav, at du skal vejes ellers måles her i klinikken, det kan du have gjort hjemmefra.

Der bliver instrueret i injektionsteknik, ved hjælp af en lille pude, her i klinikken.

På grund af den meget store efterspørgsel, er dette hvad vi kan tilbyde lige nu, i forhold til opstart af Wegovy25. august 2023 Aktuelt

Desværre får vi i år IKKE mulighed for at tilbyde jer vaccination her i lægehuset, som vi ellers plejer. Vi har desværre ingen indflydelse haft på denne beslutning.

Vaccinationstilbuddet er blevet placeret på vaccinationscentre, ligesom vi oplevede under corona-pandemien.

Måske vil det være muligt at blive vaccineret på apotekerne, vi ved det dog endnu ikke i skrivende stund.

Praktisk information:

Vaccination tilbydes fra d. 1. oktober 2023 på et vaccinationscenter.

Hvis du er i målgruppen, vil du modtage tilbud om vaccination i e-boks (pr. brev, hvis du er fritaget for e-boks).

Alle informationer om sted, tidsbestilling osv. vil fremgå af brevet og har du spørgsmål derud over, må du kontakte vaccinationsstedet.

 23. juni 2023 Aktuelt

FERIEUGER

Rasmus Knudsen 29-30-31

Kirstine Johansen 30-31-32

Louise Løjborg 27-28-29

Cathrine Rasmussen 27-28-30

Nikoline Knudsen 29-30-31

Camilla Haar 28-29-31

Maria Nørskov 27-31-32

Karina Sørensen 28-29-30

OBS
Kim Lauritsen er kun i klinikken i uge 26-27 og 30. Herefter vil det kun være få dage i løbet af efteråret at Kim vikarierer

Pr 1/8 starter Pernilla Borggaard som vikar – hun vil være i klinikken 2-4 dage i ugen

Pr 25/8 er Tobias Norre retur i klinikken27. juni 2022 Aktuelt

Der tilbydes aktuelt 4.coronavaccine til særligt sårbare borgere.

Vaccinen skal forebygge alvorlig sygdom hos gruppen af særligt sårbare, indtil 1.oktober, hvor den generelle booster-vaccine tilbydes.

Aktuelt er det Moderna/Pfizer der tilbydes. En ny variant af vaccinerne er endnu ikke godkendt, og bliver det formentligt tidligst hen på efteråret.

Henvisning til vaccination kan enten foretages af den praktiserende læge eller den sygehusafdeling man følges på.

Henvisningen beror på en helhedsvurdering blandt andet ud fra nedenstående – og for de fleste en kombination af flere –

  • alder – særligt fokus på + 60-70årige
  • Svækket immunforsvar – knoglemarvssygdom/immunsupprimerende sygdom
  • Alvorlig sygdom – svær lunge- eller hjertesygdom
  • Kræftsygdom
  • Multisygdom
  • Svær overvægt
  • Høj risiko for smitte

Vi vurderer hver enkelt patient før henvisning. Du skal derfor kontakte lægehuset, enten telefonisk til sekretæren eller via e-kontakt, hvis du har spørgsmål vedrørende henvisning til vaccination.

Du vil blive tilbudt en svartid på video eller fremmøde efter aftale med sekretæren. Disse svartider omhandler kun vaccinationstilbuddet, og lægen/sygeplejersken vil på forhånd have vurderet om du er kandidat til vaccinen.

Aktuelt foregår alle vaccinationer på vaccinationscentrene.

Fra 15.sepetember 2022 er det planen at plejehjemsbeboere, folk der modtager hjemmepleje samt borgere på +85år tilbydes vaccination

Fra 1.oktober 2022 tilbydes vaccinen til borgere +50år

Man kan forvente effekt af vaccinen efter 1-2 uger.

Vaccinen beskytter i 3-4 måneder.

Der skal være gået min 3 måneder mellem 2 booster vacciner.

Det anbefales ikke at blive vaccineret ved nylig overstået coronainfektion16. juni 2022 Aktuelt

Sommeren står for døren og dermed reduceres bemandingen i lægehuset også.

Vi holder ikke lukket i løbet af sommerferien.

FERIEUGER:

Spl Camilla: 27, 30, 31

Spl Maria: 28, 29, 30

Spl Charlotte: 27, 28, 29

Læge Rasmus Knudsen: 26-28

Læge Louise Løjborg: 26-28

Læge Cathrine Rasmussen: 29-31

Læge Kirstine Johansen: 29-31

Læge Mette Freytag har sidste arbejdsdag i klinikken fredag d 8/7, inden hun skal videre til et nyt lægehus.

I laboratoriet vil I igen kunne møde spl studerende Camilla Greve.

God sommer18. maj 2022 Aktuelt

Husk at alle attester skal bookes direkte ved sekretæren, dog kan kørekortattester på personer under 25år bookes online.

Hvor lang tid der skal sættes af, afhænger af attesttypen.

Der må forventes minimum 1 måneds ventetid på større attester.

 20. april 2022 Aktuelt

For at forebygge ventetid på almindelige konsultationer, har vi i lægehuset valgt konceptet “Tid samme dag”.

Det betyder at almindelige og akutte konsultationer bookes samme dag som de gennemføres.

Tid samme dag kan dog også bookes dagen før fra kl 16 via min læge appen eller via hjemmesiden.

Det er ikke alle tider der figurerer til online booking, finder du derfor ikke det du søger, kan du kontakte os

telefonisk med henblik på tidsbestilling mellem 8-11.

Du vil kunne opleve, at vi har ændret behandleren, når du kommer til din tid, da vi ønsker at udnytte vores ressourcer og kompetencer bedst muligt.

Vi bestræber os på at alle tilbydes konsultation samme dag, men der kan dog forekomme travlhed ved ferie/kursus/sygdom.

Årskontroller, børneundersøgelser, samtaler, attester og svangreundersøgelser skal stadig bookes forud.23. august 2021 Aktuelt

Vi bestræber os altid på at kalde patienterne ind til den angivne tid, men vi beder om forståelse når der opstår ventetid.

Der kan været opstået en akut situation som vi skal tage os af, eller en konsultation kan af en anden grund trække ud.

Er du i tvivl om ventetiden, så kontakt sekretæren.

Vi håber på jeres forståelse.23. august 2021 Aktuelt

Pr.1/2- 22 er Mette Freytag ansat som uddannelseslæge i Jelling Lægehus, og skal være i klinikken indtil 31/7-22

Mette er uddannet læge og i gang med sin KBU – klinisk basisuddannelse.

Vi håber I alle vil tage godt imod hende.

Pr. 1/3-23 er Kristina Boysen ansat som uddannelseslæge i Jelling Lægehus, og skal være i klinikken til og med 31/8-22

Kristina er uddannet læge og i gang med sin introduktionsstilling i Almen medicin.

Vi håber I alle vil tage godt imod hende.

 


JL_logo_2020_hvid

Jelling Lægehus er et moderne lægehus. Vi bestræber os på altid at yde en høj service og levere udredning og behandling på et højt fagligt niveau. Vi møder alle med respekt og omsorg.

Jelling Lægehus 2018-2021. Alle rettigheder forbeholdes.