Coronavaccination sommer/efterår 2022

27. juni 2022

Der tilbydes aktuelt 4.coronavaccine til særligt sårbare borgere.

Vaccinen skal forebygge alvorlig sygdom hos gruppen af særligt sårbare, indtil 1.oktober, hvor den generelle booster-vaccine tilbydes.

Aktuelt er det Moderna/Pfizer der tilbydes. En ny variant af vaccinerne er endnu ikke godkendt, og bliver det formentligt tidligst hen på efteråret.

Henvisning til vaccination kan enten foretages af den praktiserende læge eller den sygehusafdeling man følges på.

Henvisningen beror på en helhedsvurdering blandt andet ud fra nedenstående – og for de fleste en kombination af flere –

  • alder – særligt fokus på + 60-70årige
  • Svækket immunforsvar – knoglemarvssygdom/immunsupprimerende sygdom
  • Alvorlig sygdom – svær lunge- eller hjertesygdom
  • Kræftsygdom
  • Multisygdom
  • Svær overvægt
  • Høj risiko for smitte

Vi vurderer hver enkelt patient før henvisning. Du skal derfor kontakte lægehuset, enten telefonisk til sekretæren eller via e-kontakt, hvis du har spørgsmål vedrørende henvisning til vaccination.

Du vil blive tilbudt en svartid på video eller fremmøde efter aftale med sekretæren. Disse svartider omhandler kun vaccinationstilbuddet, og lægen/sygeplejersken vil på forhånd have vurderet om du er kandidat til vaccinen.

Aktuelt foregår alle vaccinationer på vaccinationscentrene.

Fra 15.sepetember 2022 er det planen at plejehjemsbeboere, folk der modtager hjemmepleje samt borgere på +85år tilbydes vaccination

Fra 1.oktober 2022 tilbydes vaccinen til borgere +50år

Man kan forvente effekt af vaccinen efter 1-2 uger.

Vaccinen beskytter i 3-4 måneder.

Der skal være gået min 3 måneder mellem 2 booster vacciner.

Det anbefales ikke at blive vaccineret ved nylig overstået coronainfektion

JL_logo_2020_hvid

Jelling Lægehus er et moderne lægehus. Vi bestræber os på altid at yde en høj service og levere udredning og behandling på et højt fagligt niveau. Vi møder alle med respekt og omsorg.

Jelling Lægehus 2018-2021. Alle rettigheder forbeholdes.